30.04.2015. V. Zaunienės dainininkių konkursas tęsia tradicijas

V. Zaunienės dainininkių konkursas tęsia tradicijas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija kartu su Akademinio skautų sąjungos Vydūno fondu (Čikaga) talkinant Studentų skautų organizacijai, jau šešioliktą kartą rengia Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursą. Šiais metais, konkursas įvyks balandžio 30 d., ketvirtadienį, 12 val., o koncertas ir premijų įteikimo iškilmės 18 val. Konkursas ir koncertas vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje, Vilniuje (Gedimino pr. 42.). Programoje bus atliekamos operų arijos ir lietuvių liaudies dainos. Jaunoms talentingoms dainininkėms Vydūno fondas įsteigė tris premijas, taip skatindamas jaunimą siekti scenos aukštumų bei primindamas turtingą lietuvių vokalo meno istoriją, kurios viena ryškiausių veikėjų buvo Vincė Jonuškaitė-Zaunienė. Konkurso reikalavimai tradiciškai išlieka tie patys. Dainininkės turi padainuoti: XVII–XVIII a. ariją, XIX–XXI a. ariją, romansą, originalų XX–XXI a. lietuvių kompozitoriaus kūrinį ir lietuvių liaudies dainą. Konkursantes vertins komisijos pirmininkė Birutė Vizgirdienė ir kiti komisijos nariai – LNOBT solistė Joana Gedmintaitė, Vydūno Fondo įgaliotinė Lietuvoje Jolita Buzinaitė Kašalynienė, Kauno valstybinio muzikinio teatro dirigentas Virgilijus Visockis bei Vienos Prayner`io muzikos ir taikomųjų menų konservatorijos docentė Rita Novikaitė. I-osios vietos nugalėtojai bus skirtas 600 eurų prizas, II-osios – 300 eurų, III – 150 eurų apdovanojimas. Šio konkurso laureatėmis yra tapusios žinomos solistės Julija Stupnianek, Joana Gedmintaitė, Asmik Grigorian, Raminta Vaicekauskaitė, Ona Kolobovaitė bei kt. Vincės Jonuškaitės-Zaunienės gyvenimas buvo intensyvus ir kupinas netikėtų vingių. Iš gimtinės Subačiuje, Panevėžio apskrityje, Vincės Jonuškaitės šeimą likimas buvo nubloškęs į Voronežą (Rusija), vėliau jie sugrįžo į Lietuvą, kur Vincė baigė mokytojų kursus, dirbo pradžios mokykloje, vėliau Žemės ūkio ministerijoje. Įgijusi dainavimo pradmenis, ji pradėjo dalyvauti koncertuose ir 1919 m. jau dainavo Miko Petrausko operoje „Birutė“ Vaidilutės vaidmenį. Muzikas Kazimieras Viktoras Banaitis po to spaudoje atkreipė visuomenės dėmesį į sodrų jos mecosopraną, ir tuoj buvo surinkta lėšų dainininkės studijoms paremti. 1920 m. V. Jonuškaitė įstojo į Berlyno valstybinę aukštąją muzikos mokyklą. 1923 m. persikėlė į Romą ir toliau studijavo pas Einarą Feyringą. 1925 m. koncertavo Romos filharmonijos salėje. 1925 m. pavasarį pirmą kartą viešai koncertavo Palangoje, o gruodį debiutavo Piotro Čaikovskio „Pikų Damoje“ su Polinos vaidmeniu. Kurį laiką dainavusi operoje, dar studijavo Milane; vėliau, 1928 m., studijavo pas prof. M. Sammarco. Iki 1944 m. V. Jonuškaitė dainavo Kauno Valstybės Teatro operoje, žavėdama vaidyba bei išraiška. Sukūrė 47 operų vaidmenis, propagavo lietuvių liaudies dainas. Dainininkė buvo apdovanota „Renaissance Francaise“ draugijos aukso medaliu (1934 m.), Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu (1935 m.). Apie 1938 metus Vincė Jonuškaitė tapo Studentų Skaučių Draugovės garbės nare.Vydūno fondas įkurtas 1952 m. Čikagoje, JAV. Fondas jau 60 metų remia lietuvius studentus, jaunimo organizacijas ir leidžia knygas istorinėmis temomis.

Recent video

26.06.2016. Sankt Peterburgo simfoninio orkestro su Molėtų mišriu choru ir LMTA solistais koncerto fragmentas

Recent events

4apr

Maurice Ravel "Scheherazade"

Shéhérazade is the title of two works by the French composer Maurice Ravel. Both have their origins in the composer's fascination with Scheherazade, the heroine and narrator of The Arabian Nights. The first work, an overture (1898), Ravel's earliest surviving orchestral piece, was not well received at its premiere and has not subsequently been among his most popular works. Four years later he had a much greater success with a song cycle with the same title, which has remained a standard repertoire piece and has been recorded many times.

read more

3oct

Concert in Daugavpils 10.10.2018